Informatiepagina over de fietsvakanties van Onderweegs

Het is belangrijk dat u van tevoren op de hoogte bent van de gegevens betreffende de door u gekozen fietsreis. Ook verwachten wij dat u kennis neemt van de reisvoorwaarden van Onderweegs in Nederland.

 • U kunt online boeken via ons boekingsformulier.
 • Na ontvangst van uw boeking gaan we de kamers reserveren.
 • U ontvangt binnen 10 werkdagen de bevestiging met de factuur.
 • Mocht de boeking niet door kunnen gaan, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.
 • Binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur maakt u een aanbetaling over van 20% van de totale reissom.
 • Uiterlijk zes weken voor de dag van aankomst dient u het restant te hebben betaald.
 • Indien u binnen zes weken voor de dag van aankomst boekt, dient u de gehele reissom in één keer betalen.
 • Uw reisbescheiden ontvangt u circa 10 dagen voor uw dag van aankomst of liggen voor u klaar bij uw beginadres.
 • In het geval dat u bijzondere wensen heeft, raden wij u aan dit direct aan ons door te geven. We proberen u zo goed mogelijk tegemoet te komen.
Onderweegs in Nederland - fietsvakantie anvr
Fietsvakantie nederland - sgr lid

ANVR

Onderweegs in Nederland (KvK nr. 08159591) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover.

De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de aanvullende reisvoorwaarden van Onderweegs in Nederland.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR Brochure ‘Alles wat je moet weten als je op reis gaat’.

Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR-informatie.

Onderweegs in Nederland staat bij de ANVR ingeschreven onder ANVR-nummer 05444 op naam van Onderweegs in Nederland.

U kunt dit controleren via www.anvr.nl.

Aanvullende reisvoorwaarden van Onderweegs in Nederland

gevestigd aan de Steenstraat 44 te Oldenzaal

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08159591

De navolgende bepalingen zijn door Onderweegs in Nederland zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.


(Aan)betaling

1) De aanbetaling bestaat uit 20% van de reissom plus de kosten van de eventuele annulerings- en/of reisverzekering, de reserveringskosten en, indien van toepassing, het calamiteitenfonds.

2) Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken vóór de vertrekdag in het bezit zijn van Onderweegs in Nederland.

3) Indien de overeenkomst binnen zes weken vóór de dag van vertrek tot stand komt moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

4) Indien voor een bepaald reisonderdeel de kosten 100% van de reissom van dit reisonderdeel bedragen dan moet de reissom voor dit onderdeel ook direct worden voldaan.


Opzegging door de reiziger (annulering)

1) Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

 • bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
 • bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief)
  vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief)
  vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief)
  vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief)
  vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
 • bij annulering binnen 5 dagen vóór de dag van aankomst: 90% van de reissom;
 • bij annulering op de dag van aankomst of later: de volledige reissom.

2) Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de toeleverancier. Uiterlijk bij de boeking zal aangegeven worden of in afwijking van bovenstaande annuleringskostenstaffel, op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

2a) Voor reis onderdelen die bij de omschrijving in het reisvoorstel en de reisovereenkomst worden voorafgegaan door het woord “losse”, bijvoorbeeld “losse vlucht”, is de staffel zoals hierboven bij artikel 1 aangegeven niet van toepassing. Voor deze “losse” reisonderdelen zijn de annuleringskosten 100%. Deze reis onderdelen kunnen na boeken niet meer gewijzigd worden en geven bij annulering geen recht op restitutie.

2b) Voor reserveringskosten, servicekosten, poliskosten en verzekeringspremies bedragen de annuleringskosten 100%.

2c) Indien bijzondere diensten worden aangeboden zoals camperhuur, huur van motorboten of zeiljachten, excursies, diners, bezoek aan nationale parken incl. “pretparken” of bezoek aan culturele- of sportevenementen, kunnen voor die bijzondere diensten afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Deze worden vooraf aan de reiziger kenbaar gemaakt.

3a) Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning, huurauto of andere accommodatie en reisonderdelen annuleert (deelannulering), is hij annuleringskosten verschuldigd.

3b) Een deelannulering mag geen financiële gevolgen hebben voor de resterende reizigers die niet annuleren. Indien een of meerdere reisonderdelen niet gedeeltelijk geannuleerd kan worden zonder dat de resterende reizigers extra kosten moeten maken, om gebruik te kunnen blijven maken van dit reisonderdeel, dan bedragen de annuleringskosten voor dit reisonderdeel 100% van de reissom voor dit reisonderdeel.

3c) Indien een of meerdere reisonderdelen wel gedeeltelijk geannuleerd kan worden zonder dat de resterende reizigers extra kosten moeten maken, om gebruik te kunnen blijven maken van het reisonderdeel, dan is artikel 1, 2 en 2a van toepassing voor het bepalen van de annuleringskosten voor dit reisonderdeel.

4a) Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

4b) Werkdagen/openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen.


Klachten tijdens en na de reis

1) In artikel 12 van de ANVR consumentvoorwaarden wordt onze klachtenprocedure beschreven.

2) Een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet u zich – in deze volgorde – melden bij:

a. De betrokken dienstverlener/accommodatie eigenaar.
b. De reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is.
c. De reisorganisator (Onderweegs in Nederland – tel: 0031-541296861).

3) Indien u uw klacht niet ter plaatse meldt en/of Onderweegs in Nederland niet in de gelegenheid stelt uw klacht te verhelpen dan kunnen wij uw klacht achteraf helaas niet in behandeling nemen.

4) Een klacht na de reis kan zowel schriftelijk, per e-mail als telefonisch gemeld worden.

Fietshuur

1) U bent persoonlijk aansprakelijk voor schade en verlies van gehuurde fietsen. De reisorganisatie is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een ongeluk met de fiets. U bent de huurder, Onderweegs in Nederland of een plaatselijke fietsenverhuurder is de verhuurder. Wij verwachten van u dat u de fiets inspecteert en goedkeurt vóór vertrek. Door de fiets te accepteren, accepteert u tegelijk de verantwoordelijkheid voor alle gebreken, waaronder de remschijven, banden, wielen en werkzaamheid van de versnelling, die met het blote oog te constateren zijn. Indien u de technische staat van de fiets na inspectie niet goedkeurt, dient u direct de plaatselijke agent, Onderweegs in Nederland of de plaatselijke fietsenverhuurder hierover mee te delen of te bellen (+31 (0)541-296861 of +31 (0)6 34084217).

2) U ontvangt geen fietsinstructie, u bevestigt dat u bekend bent met de werking van de fiets, versnelling e.d.. Eenvoudige reparaties zoals bandplakken, remschijven vervangen, hoogte zadel instellen e.d. doet u zelf. Wanneer u onze hulp inroept i.v.m. de fiets of een ongeluk (en in geval van een huurfiets de oorzaak niet aan een technisch gebrek van de fiets zelf te wijten is), zullen wij u voor verplaatsing € 1,50 per te rijden km (heen en terug) in rekening brengen. Het dragen van een hoofdbescherming is niet verplicht, maar raden wij u ten zeerste aan.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Onderweegs in Nederland (KvK nr. 08159591) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma/op deze website (vetgedrukt wat van toepassing) gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

SGR bijdrage

SGR gaat per 1 februari 2021 een consumentenbijdrage invoeren van 5 euro per persoon per boeking. Deze bijdrage wordt door ons als reisorganisatie geïnd en afgedragen aan de SGR. Het doel is het versterken van de buffers van de SGR doordat er in de coronacrisis vouchers zijn uitgeschreven om de reisbranche te redden.

Pechhulp onderweg

Zorgeloos op fietsvakantie in Nederland? Met de pech-onderweg-service van Fietsned kan het. U betaalt alleen voor de gebruikte onderdelen. De fiets pechpas geeft recht op kosteloze reparatie bij pech onderweg. De fietspechpas kost € 3,50 per dag per fiets en is alleen geldig als alle deelnemers van een fietsvakantie de fietspechpas bijboeken.

Altijd hulp van een professionele fietsenmaker!

Fietsned - fietsvakantie nederland

Calamiteitenfonds

Onderweegs in Nederland (KvK nr. 08159591) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

 • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

U kunt dit controleren via www.calamiteitenfonds.nl. U kunt hier de Garantieregeling van het Calamiteitenfonds inzien.

Better holidays

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor jou bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Bestrijding kindersekstoerisme

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT/Defence for children in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen jou uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden op www.dontlookaway.nl Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

Niveau

Niveau van de tochten

Het is niet eenvoudig om een juiste inschatting te geven van het niveau. De zwaarte is afhankelijk van een aantal factoren ter plaatse. De lengte van een klim, het gemiddelde stijgingspercentage, de af te leggen hoogtemeters per dag, de dagafstand, de gesteldheid van het wegdek en de weersomstandigheden. Ook is de zwaarte afhankelijk van de persoonlijke (fiets)conditie en getraindheid.

Onderstaand is slechts een indicatie. Bij de meeste reizen wordt aanvullend een nadere toelichting gegeven over het niveau in het desbetreffende gebied.

ZWAARTE:

: licht – dagtochten in een voornamelijk vlak gebied. Geschikt voor iedereen met enige fietservaring.

: licht – dagtochten in een vlak en glooiend gebied. Geschikt voor iedereen met fietservaring en enige basisconditie (100 tot 250 hoogtemeters).

: tot aan gemiddeld – dagtochten in een heuvelachtig gebied met kleine af te leggen hoogteverschillen, afgewisseld met enkele pittige routes. Voor deelnemers met een redelijke basisconditie (250 tot 500 hoogtemeters).

: gemiddeld – dagtochten in een heuvelachtig gebied met korte, zo nu en dan pittige hellingen en/of dagtochten met lange hellingen maar niet al te steil. Voor deelnemers met een goede basisconditie (500 tot 1000 hoogtemeters).

: meer dan gemiddeld – dagtochten in een voornamelijk heuvelachtig, soms bergachtig gebied. De hoogteverschillen zijn hoger en de hellingen zijn langer dan in de vorige categorie. Voor deelnemers met een goede fietsconditie.

: zwaar – lange dagtochten in een heuvelachtig en bergachtig gebied met grote hoogteverschillen. Voor geoefende fietsers.

: buitencategorie – lange dagtochten in een bergachtig gebied met flinke hoogteverschillen. Voor geoefende fietsers.

Weet u niet zeker of het niveau voor u geschikt is? Neemt u gerust contact met ons op.

Verzekeringen fietsvakanties

Vakantie is belangrijk. U moet er onbekommerd van genieten. Daarom bieden wij verschillende verzekeringen aan. Een annuleringsverzekering voor wanneer u niet kunt vertrekken of plotseling naar huis moet terugkeren en reisverzekeringen voor dekking van schade.

Logo Europeesche - fietsreizen Italië verzekeren

Onderweegs in Nederland heeft gekozen voor de Europeesche, dé specialist in reis- en recreatieverzekeringen.


Annuleringsverzekering

Altijd een verzekering op maat. U kunt uw annuleringsverzekering volledig aanpassen aan uw wensen. U heeft de keuze uit twee verzekeringen: een standaard Annuleringsverzekering of een Allrisk Annuleringsverzekering. Hiermee bent u zowel voor als tijdens uw reis beschermd tegen de kosten van annulering en ongebruikte reisdagen. En kiest u voor onze Allrisk Annuleringsverzekering? Dan kunt u bovendien zelf bepalen om welke reden u niet op vakantie wilt.

Standaard annuleringsverzekering

Vóór de reis: annuleringskosten

U bent verzekerd voor annuleringskosten bij bijvoorbeeld overlijden, ernstige ziekte of ernstig letsel door een ongeval van een partner of familie, zwangerschap, een onverwachte nieuwe woning of als u plotseling werkloos wordt.

Tijdens de reis: ongebruikte reisdagen

U bent verzekerd voor ongebruikte reisdagen bij:

 • vertrekvertraging op de heenreis (minimaal 8 uur): door een onvoorziene vertraging van bijvoorbeeld uw vliegtuig komt u later op uw bestemming
 • ziekenhuisopname: u of uw medeverzekerde wordt onverwacht opgenomen in het ziekenhuis

U bent verzekerd voor eerder terugkeren naar Nederland bij bijvoorbeeld overlijden, ernstige ziekte of een ernstig ongeval van u of uw familieleden, complicaties tijdens de zwangerschap of bijvoorbeeld bij materiële beschadiging van uw eigendom, huurwoning of het bedrijf waar u werkt, waardoor het noodzakelijk wordt dat u thuis aanwezig bent.

Allrisk Annuleringsverzekering

Wat is verzekerd en wat krijgt u vergoed?

Als u kiest voor Allrisk Annulering, dan bepaalt u zelf of u de reis annuleert of eerder naar huis terugkeert. Doet u dat om een in de polisvoorwaarden genoemde standaard reden? Dan krijgt u 100% vergoed. Doet u dat om een andere reden? Bijvoorbeeld omdat uw beste vriend(in) ernstig ziek is geworden, of als u toch die nieuwe baan krijgt en snel moet beginnen? Dan krijgt u 75% van de annuleringskosten of afbrekingsvergoeding uitgekeerd.

U heeft geen recht op een uitkering als u de reis wilt annuleren of vervroegd wilt afbreken omdat:

 • u geen zin meer heeft;
 • de weersomstandigheden niet goed zijn. Bijvoorbeeld te veel regen of te weinig zon;
 • de reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij failliet is;
 • er zich een calamiteit voordoet die het Calamiteitenfonds vergoedt.

Uitbreiding: Waarnemer

Een waarnemer is een persoon die niet meereist en uw vervanger of (zaak)waarnemer is als u afwezig bent. Bijvoorbeeld uw zakenpartner of de oppas van uw kinderen. U kunt deze waarnemer meeverzekeren. Dat betekent dat wij de kosten vergoeden als er iets met de waarnemer gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan ziekte, een ongeval of overlijden.

Een voorbeeld: als de waarnemer overlijdt of onverwacht naar het ziekenhuis moet, en u daardoor eerder van uw reis moet terugkeren, vergoeden wij de kosten.

De naam van de waarnemer moet aan ons zijn doorgegeven en u heeft voor deze dekking extra premie betaald. Wij vergoeden alleen de kosten als de waarnemer uitvalt door een verzekerde gebeurtenis en u geen vervangende waarnemer kunt regelen.

Voor uitgebreide informatie over de annuleringsverzekeringen kunt u terecht op de website van Europeesche Verzekeringen:

http://www.europeesche.nl/verzekeringen/reis/kortlopende-annuleringsverzekering/

Aflopende Annuleringsverzekering

Voor de algemene voorwaarden van de Aflopende Annuleringsverzekering klik hier

Om de premie te berekenen klik hier. LET OP: dit is alleen om de premie te berekenen. Sluit de verzekering niet af via deze pagina. Neem gerust contact met ons op indien u hierover vragen heeft.

 

Reisverzekering

Iedereen die op vakantie gaat wil eigenlijk maar één ding: honderd procent vakantieplezier. Dat kan met de reisverzekering van de Europeesche. Een verzekering op maat, waarbij u bij pech, ongeval of calamiteit altijd kunt rekenen op snelle, professionele hulp van de Europeesche Hulplijn, wereldwijd.

Er zijn 3 verschillende reisverzekeringen:

Basis: de belangrijkste risico’s verzekerd

Met de Basis reisverzekering bent u goed verzekerd voor de belangrijkste risico’s tijdens uw reis. Zo heeft u recht op enkele belangrijke vergoedingen. Bijvoorbeeld als u per ongeluk iets stukmaakt in uw hotelkamer of vakantiehuis. Of als u plotseling extra reis- of telefoonkosten heeft.

Comfort: meer dan ruime vergoedingen

De Comfort reisverzekering van de Europeesche biedt meer dan de Basis reisverzekering. Met Comfort krijgt u ruimere vergoedingen voor de dekkingen die u kiest, zoals geneeskundige kosten, ongevallen of bagage.

Optimaal: alles perfect geregeld

Wilt u geen enkel risico nemen? Dan is de Optimaal reisverzekering van de Europeesche perfect voor u. Wij hebben hiervoor een uitgebreide reisverzekering samengesteld, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Bagage, geneeskundige kosten en rechtsbijstand zijn bijvoorbeeld standaard meeverzekerd. Bovendien vergoeden wij voor uw bagage tot twee jaar oud de nieuwwaarde, zonder eigen risico!

U kunt uw Basis of Comfort reisverzekering uitbreiden met dekkingen die uw reisverzekering nog beter laten aansluiten op uw reisgedrag. Gaat u bijvoorbeeld op wintersport of wilt u zich in het buitenland verzekeren voor rechtsbijstand of geneeskundige kosten? U kunt de dekking dan naar wens toevoegen.

Voor uitgebreide informatie voor dekkingen en vergoedingen kunt u terecht op de website van Europeesche Verzekeringen. http://www.europeesche.nl/verzekeringen/reis/kortlopende-reisverzekering/

Aflopende Reisverzekering

De huurfiets van ONDERWEEGS IN NEDERLAND valt deels, of niet onder uw eigen reisverzekering! Vraag dit bij uw verzekeraar na of raadpleeg uw verzekeringspolis.

Voor de algemene voorwaarden van de Aflopende Reisverzekering klik hier

Om uw premie te berekenen klik hier. LET OP: dit is alleen om de premie te berekenen. Sluit de verzekering niet af via deze pagina.

Fiets verzekeren via een reisverzekering

Het is voor Onderweegs in Nederland niet mogelijk de fietsen te verzekeren die wij in Nederland verhuren. Bij diefstal van of schade aan uw huurfiets bent u persoonlijk aansprakelijk. Gestolen of beschadigd materiaal dient vergoed te worden aan Onderweegs in Nederland of de lokale verhuurder.

Wij adviseren u een reisverzekering af te sluiten voor uw huurfiets. Onder de reisverzekering dient u de volgende dekkingen te nemen: Basisdekking + bagage + extra sportuitrusting. 

Voorwaarde bij diefstal: Er moet politieaangifte gedaan worden en een politierapport worden opgestuurd naar de verzekeraar en Onderweegs in Nederland. Ook bent u verplicht de normale voorzichtigheid in acht te nemen. Dit betekend bijvoorbeeld: de fiets op slot zetten met een goed slot (wordt bij de fiets geleverd) aan een vast object zoals een paal of in een afgesloten ruimte plaatsen.

Indien u een (elektrische) fiets wilt verzekeren die u van of via Onderweegs in Nederland huurt, dan kunt u via ons een reisverzekering (Europeesche) af sluiten.

De reisverzekering die de huurfiets dekt tot een waarde van € 2.500,- is als volgt opgebouwd:

 • basisdekking
 • aanvullende dekking: bagage + extra sportuitrusting

Het bedrag van € 2.500,- is voldoende voor de (elektrische) fietsen die u bij Onderweegs in Nederland huurt. Onderweegs in Nederland heeft een aparte afspraak hier over met Europeesche Verzekeringen.

Rekenvoorbeeld ‘Twente trektocht, 8 dagen’
Op basis van 2 personen (oftewel 2 huurfietsen) bij een fietsvakantie van 8 dagen (incl. aankomst en vertrek dag) is de premie € 31,82. De totale premie is incl. poliskosten en assurantiebelasting. Deze prijs is een indicatie en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Vraag voor uw werkelijke verzekeringskosten eerst hoeveel de premie bedraagt. Wij zullen dan vrijblijvend de verzekeringspremie berekenen.

Prijzen en assurantiebelasting zijn onderhevig aan (wettelijke) wijzigingen

Online bagageschaden melden.

Is er tijdens de vakantie iets gestolen, verloren of beschadigd dan kunt u, als u bij ons een reisverzekering heeft afgesloten, dit online melden. Wat voorheen nog een kwestie was van bonnen en nota’s verzamelen en opsturen naar de verzekeraar, kunt u dit nu razendsnel via het internet regelen.

De voordelen van een online schademelding op een rij:

· Altijd en overal.

Online bagageschaden melden kan 24 uur per dag, waar dan ook ter wereld. Dus meteen op de vakantiebestemming of lekker thuis.

· Snelle verwerking.

Binnen 2 werkdagen na de melding is de schade behandeld.

· Nota’s en bonnetjes slechts 3 maanden bewaren.

Online schade melden is vooral gemakkelijk omdat het niet nodig is de originele stukken, zoals aankoopnota’s, op te sturen. Terwijl dat wel gevraagd wordt bij het schriftelijk indienen van een schade. Controle op de online schademeldingen vindt steekproefsgewijs plaats. Vandaar dat het nodig is de originele stukken 3 maanden te bewaren.

Rechtstreekse link om uw schade te melden:

http://www.europeesche.nl/klantenservice/schademelden/reis-en-annuleringsverzekering/

Doorlopende verzekeringen

Speciaal voor iedereen die er meerdere keren per jaar op uittrekt heeft de Europeesche de Doorlopende Reis- en de Doorlopende Annuleringsverzekering ontwikkeld. Wel zo makkelijk en ook nog eens voordelig. Uw vakantieplezier is het hele jaar verzekerd, hoe vaak u ook gaat! Neemt u voor het afsluiten van een doorlopende verzekering rechtstreeks contact op met de Europeesche Verzekeringen.

Kortom: Plezier verzekerd met de verzekeringen van de Europeesche, dé specialist in reis- en recreatieverzekeringen.

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Onderweegs in Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website(s), brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op de website(s) van ons. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Onderweegs in Nederland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.


Copyright

Alle rechten berusten bij Onderweegs in Nederland, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht je ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Niets uit de uitgaven van Onderweegs in Nederland mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.


Privacy Policy

Onderweegs in Nederland hecht veel waarde aan je vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met je persoonlijke gegevens.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Wanneer je gegevens aan Onderweegs in Nederland verstrekt, vallen je gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van je persoonsgegevens.

Invullen van persoonsgegevens

Voor het aanvragen en ontvangen van informatie, of door het maken van een offerte, boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief word je gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die je invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of je in de toekomst over reisproducten te informeren. Tijdens het boekingsproces word je gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat je de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Verwerking van persoonsgegevens

Om onze service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn je persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die je bij ons hebt geboekt. Wij zullen je persoonsgegevens nooit zonder je toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie. Wanneer je naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat jouw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien je inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens wil, kan je dit doen door een e-mail te sturen naar info@onderweegsinnederland.nl. Indien u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief dan kunt u zich afmelden via de afmeld link onderaan in de nieuwsbrief.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze richten aan: info@onderweegsinnederland.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

Beveiliging

Alle computers bij Onderweegs in Nederland zijn voorzien van een login met wachtwoord en een up-to-date antivirus programma (ESET Smart Security) met een geldige licentie. De website en onderdelen hiervan worden elke week geüpdatet. De bedrijfsserver met al onze digitale bestanden wordt automatisch geüpdatet en is voorzien van een inlog met wachtwoord. Elke week wordt een handmatige back-up gemaakt van de gegevens op de server en de website. Het draadloze netwerk binnen het kantoor is beveiligd met een wachtwoord. Papieren die persoonsgegevens bevatten worden vernietigd met een papierversnipperaar.

Laatste wijziging: 11-12-2020

Cookiebeleid

Onderweegs in Nederland maakt voor het verzamelen van klikgedrag gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand die op de harde schijf van je computer kan worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Onze cookies bevatten informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning om het gebruik van websites en informatievoorziening makkelijker te maken. Vergelijkbare technieken, zoals pixels, webbakens, enz. worden hieronder ook aangeduid met de term ‘cookies’

Geplaatste functionele cookies

Wij kunnen cookies van onszelf of van derden plaatsen op websites waarvan de inhoud door ons wordt verzorgd. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld jouw persoonlijke instellingen onthouden, of onthouden dat je bent aangemeld op een besloten deel van de website. Bekijk hieronder de lijst om een overzicht te krijgen van de functionele cookies waar wij gebruik van maken.

Plaatsen van niet functionele cookies

Alleen met je toestemming, direct afgegeven of indirect door onze website verder te bezoeken, zijn cookies van ons of derden geplaatst. Niet functionele cookies bevorderen uw winkelgemak door aan de hand van uw klikgedrag passende aanbiedingen te doen. Bekijk hieronder de lijst om een overzicht te krijgen van de cookies waar wij gebruik van maken.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

 • anti-spam bescherming
 • Google Analytics
 • Google Adwords
 • Google Remarketing
 • onze online chatfunctie

Blokkeren van cookies

Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van uw internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als u cookies blokkeert, kunt u onze website(s) nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat je niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

Verwijderen van geplaatste cookies

Geplaatste cookies kunt u zelf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser, verwijder de cookies via Your Online Choices http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ of met behulp van de eventueel op uw computer geïnstalleerde beveiligingssoftware.

Veelgestelde vragen:

Is Onderweegs in Nederland lid van de ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds?
Ja, wij zijn lid van de ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds.

Onderweegs in Nederland is aangesloten bij de ANVR onder lidnummer 05444.
U kunt dit controleren via https://www.anvr.nl/anvrleden/detail.aspx?nummer=5444

Onderweegs in Nederland is aangesloten bij de SGR onder lidnummer 3476.
U kunt dit controleren via https://www.sgr.nl/aangesloten-reisorganisaties/onderweegs-in-nederland/

Onderweegs in Nederland is aangesloten bij het Calamiteitenfonds.
U kunt dit controleren via https://www.calamiteitenfonds.nl/deelnemers-zoekresultaten?search=onderweegs
Is het mogelijk een reis- en/of annuleringsverzekering via jullie af te sluiten?
Bij het invullen van het boekingsformulier heeft u de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten. Wij werken samen met “Europeesche Verzekeringen”. Hier hebben wij al jaren prima ervaringen mee. Voor meer informatie over deze verzekeringen zie het tabblad ‘Verzekeringen”.
Zijn huurfietsen verzekerd tijdens de fietsvakantie?
Het is voor Onderweegs in Nederland niet mogelijk de fietsen te verzekeren die wij verhuren. De verantwoordelijkheid ligt daarom bij de klant zelf. Wij bieden een reisverzekering aan waarmee de huurfiets verzekerd kan worden. Zie tabblad ‘verzekeringen’ wat de mogelijkheden zijn om onze huurfietsen toch te verzekeren.
Kan ik ook voor 1 persoon een fietsvakantie boeken?
De fietsreizen zijn op meerdere personen berekend. Indien u alleen wenst te reizen, betaalt u naast de toeslag voor de eenpersoonskamer tevens een extra toeslag voor het vervoer van uw bagage. Neem contact met ons op voor de hoogte van deze extra toeslag.
Wanneer ontvang ik de reisbescheiden?
De reisbescheiden voor de fietsvakantie in Twente liggen voor u klaar bij uw beginadres. Voor de overige fietsreizen ontvangt u de reisbescheiden circa 10 dagen voor uw aankomstdatum. Deze worden naar u verstuurd per Post NL. Indien u de reisbescheiden eerder wenst te ontvangen, dient u dit tijdig aan ons door te geven.

De reisbescheiden bestaan uit de algemene informatie, overnachtingsadressenlijst, vouchers, fietsinformatie, gedetailleerde routebeschrijvingen en kaartmateriaal. U ontvangt per 2 personen één routebeschrijving. Een extra setje routebeschrijving inclusief kaartmateriaal kost € 20,-
Is de toeristenbelasting inbegrepen bij de reissom?
Nee, de lokale toeristenbelastingen zijn niet inbegrepen in de reissom. Deze dient u ter plaatse te betalen aan de eigenaar van het overnachtingsadres. De kosten variëren van € 0,50 tot € 2,00 p.p.p.n. Prijzen onder voorbehoud. U hoeft niet bij elk overnachtingsadres toeristenbelasting te betalen. Dit is per regio/gemeente verschillend en afhankelijk van het type overnachtingsadres.
Jullie bieden ook GPS bestanden aan. Hoe werkt dit?
Wij gaan ervan uit dat de klant zelf een navigatiesysteem heeft voor de fiets. Wij hebben de routes beschikbaar als ‘GPS tracks’ die wij per e-mail versturen. U kunt deze inladen in uw navigatiesysteem. U dient apart via een e-mail aan ons door te geven dat u deze GPS tracks wenst te ontvangen. Dit is niet standaard inbegrepen.
Zijn alle aangeboden reizen door jullie zelf gemaakt?
Ja, alle reizen zijn door ons zelf uitgezet en bedacht. De routes zijn door Laurens Onderweegs uitgezet en persoonlijk gefietst. Ook de accommodaties zijn zelf uitgezocht en bezocht.
Hoe groot is de kans dat er nog plek is?
De kans bestaat dat bepaalde overnachtingsadressen reeds volgeboekt zijn. Tevens zijn voor bepaalde tochten slechts een beperkt aantal fietsen te huur. Om teleurstellingen te voorkomen, raden wij u daarom aan om zo spoedig mogelijk te reserveren.
Wordt de bagage vervoerd?
Op trekdagen wordt uw bagage vervoerd van het ene overnachtingsadres naar het andere. In de regel levert u uw bagage af bij de receptie voor 10.00 uur ’s morgens. De bagage staat normaliter om 15.00 uur bij uw volgende adres.
Hoeveel bagage mogen we meenemen per persoon?
De omvang van uw bagage wordt beperkt tot 1 reistas of koffer per persoon.
Kunnen we ook zelf de bagage meenemen?
Ja, u kunt uw eigen bagage meenemen tijdens de trektocht. De prijs wordt uiteraard aangepast.
Kunnen we elke dag verlengen?
Ja, u kunt iedere dag verlengen. Dit vermeld u vooraf, bij de boeking. Vraag ons eerst even naar de prijs.
Zijn er restaurants in de buurt?
Meestal heeft het overnachtingsadres een eigen restaurant óf er is een restaurant op loopafstand.